Projekt Kępno

Zarząd Spółki

Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 4 umowy spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki. Funkcję jednoosobowego Zarządu Spółki sprawuje Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska – Prezes Zarządu, powołany na podstawie uchwały nr 6/2017 z dn. 26 lipca 2017 r.

Zarząd spółki jest organem kierującym spółką, zarządza jej majątkiem, prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.