Projekt Kępno

Uchwała RMiG Kępno wraz z aktualizacją

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości wywieszania banerów reklamowych na obiektach zarządzanych przez spółkę Projekt Kępno udostępniamy treść uchwały Rady Miasta i Gminy Kępno – w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach, innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.

uchwal_reklama