O nas

W 2003 r. Gmina Kępno utworzyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Park Wodny”, której celem była budowa krytej pływalni w Kępnie przy ul. Walki Młodych. W latach 2003-2015 spółka nie prowadziła działalności gospodarczej. Gmina Kępno jest jedynym udziałowcem spółki, która w maju 2015 r. zmieniła nazwę na Projekt Kępno Sp. z o.o. Rozszerzony został zakres działania spółki przez powierzenie jej zadań z zakresu prowadzenia inwestycji gminnych (w tym budowy krytej pływalni), zarządzania strefami płatnego parkowania w Kępnie, przebudowy targowiska miejskiego i zarządzania nim, prowadzenia działań z zakresu ochrony zabytków i promocji Gminy Kępno.

na mocy uchwały z 28 grudnia 2017 Spółka Projekt Kępno zarządza Strefami Płatnego Parkowania, Targowiskiem Miejskim, świadczy usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie promocji, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji i kultury, będących dotychczas w sferze działalności samorządowego zakładu budżetowego Gminy Kępno- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kępnie.