Przekazanie placu budowy – kryta pływalnia

Dnia 19.06.2017r. Inwestor Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. dokonał protokolarnego przekazania bezpośredniego placu budowy Generalnemu Wykonawcy. Przekazanie odbyło się dla zadania inwestycyjnego nazwą...